Izvajanje podrazreda v podjetju SKAPA Recycling GmbH

od

Enkrat na leto potekajo pododdelčne vaje gasilskih enot.

Pododdelek vaje gasilskih enot (nemščina)

Tekoče operativne vaje ne kažejo le ravni usposabljanja prostovoljnih gasilskih enot, temveč kažejo tudi na izboljšave na področju preventivne požarne zaščite.

Nazaj