Preverjanje Ogljični odtis podjetja

od

SKAPA JE ENO PRVIH PODJETIJ V INDUSTRIJI ODPADKOV, KI SE JE LOTILO PREVERJANJA CO2

Družba Skapa Recycling GmbH je kot pionir inovacij uspešno izvedla prvo preverjanje CO2 pri ravnanju z odpadki v svojem podjetju. Potrditev skladnosti snovnih tokov od 01.01-31.12.21 je bila upoštevana z naslednjimi sistemskimi mejami:

  • Exit Gate Lieferant- to- Exit Gate Skapa Recycling GmbH
  • Entry Gate Skapa – Exit Gate Skapa Recycling GmbH

Na podlagi te uspešne izvedbe bomo v prihodnjih letih še naprej uporabljali VERIrecycling in širili preverjanje CO2.

Nazaj