Prihranki CO2 do leta 2023

od

Prihranki CO2 do leta 2023

SKAPA je v letu 2023 dodatno prispevala k zmanjšanju emisij CO2 s kombiniranim prevozom (tovornjak/železnica).

Skupaj je bilo prihranjenih 88,5 ton CO2e - ekvivalenta CO2.

Nazaj