Ušteda CO2 u 2023

by

Ušteda CO2 u 2023

U 2023. godini SKAPA je dodatno doprinijela smanjenju CO2 kombiniranim prijevozom (kamion/vlak).

Ukupno je ušteđeno 88,5 tona CO2e – CO2 ekvivalent.

Go back