Ambalaža

UBC - korištene limenke za piće - čiste, briketirane (30x20x40cm), vezane na paletama otprilike po 1.300 kg.